Szkolenia

Moje szkolenia wyróżniają się przede wszystkim tym, że są tworzone w oparciu o rzetelne badanie potrzeb, dzięki temu tematyka szkolenia jest mocno związana z interesem klienta.
Warsztatowa, nowoczesna i kreatywna forma prowadzenia szkoleń, zachęca uczestników do wykorzystywania poznanych narzędzi i technik w codziennej pracy.

Metody szkoleniowe:

Dyskusja moderowana, Ćwiczenia indywidualne i grupowe, Interaktywny wykład, Elementy coachingu, Elementy psychoedukacji, Case study, Gry symulacyjne, Burza mózgów.